İmar planına sert eleştiriler: Kayyım sistemi, kentlerin geleceğini yok edilme sistemidir

featured

Kayyım atanan Batman Belediye eş başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile HDP il eş başkanı Hürriyet Kaytar, DBP il eş başkanı Burhan Eğlenti, HDP il yöneticisi Hasan Arığtekin, Gazete Batman Burada’ya ziyarette bulunarak Belediye’nin imar planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Kayyım sistemine ağır eleştiriler getiren heyet, kayyım sisteminin sadece yönetime el koyma olmadığını kentlerin geleceğini yok eden bir sistem olduğunu ifade ettiler.

Batman Belediye eşbaşkanları, HDP ve DBP yöneticilerinim imar planıyla ilgili yaptıkları açıklama şöyle:

Batman ili Merkez ilçesi Havaalanı ve Çevresini Kapsayan Alanda yapılan Uygulama, İlave ve Revizyon İmar Planı 09.12.2022 tarih ve 348 sayı numaralı meclis kararı ile onandı. Söz konusu İmar Planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Üst Ölçekli Plan Kararları, Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi, genel şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olarak yapıldı. Bütün bu aykırılıklara rağmen böyle bir planlamanın yapılması bu kente karşı bir düşmanlık duygusu ile veya birilerine büyük rantlar sağlama karşılığında bireysel büyük kazanımlar karşılığında ancak yapıla bilinir.

Söz konusu plan nesnel teknik gerekçelere dayanmamaktadır. Uygun kurum görüşlerini barındırmadığı, arazi kullanım kararlarının eşitlikçi bakış açısından ve dengeli dağılımından yoksun olduğu, sürdürülebilir sağlıklı bir çevreyi yaratamayacağı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleteceği, ulaşım bağlantılarının yetersiz ve hatalı olmasına rağmen ne yazık ki atanmış kayyımın atanmış encümenleri tarafından kabul edildi.

Batman Çayı ve Havzası kentin içme-kullanma suyu kaynağını sağlamaktadır. Bu alanın ve çevresinin bahse konu plan ile imara açılması, jeolojik olarak geçirimli özellikteki bu topraklarda sızmalara, atık suların yeraltı sularına karışmasına ve kirlenmesine neden olacaktır. Bu da içme-kullanma suyunun kaynağındaki su kalitesinin, insanların sağlığını tehlikeye atacak şekilde kirlenmesine, içme-kullanma suyu olarak kullanılması için gerekli olan arıtma ihtiyaçlarını ve maliyetlerini arttırmasına neden olacaktır. Dolayısıyla temiz su kaynağı olan Batman Çayı ve Havzası’nın korunmasını ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını engelleyeceği kesin iken bu yanlışta ısrar etmenin tek gerekçesi ancak rant esaslı ısmarlama bir planla izahı mümkündür.

Havaalanı etrafındaki uçuş trafiğini etkilemesi muhtemel nesnelerin kontrol altında tutulmasının, uçuş trafiği yönünden hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Havaalanı yanı ve çevresinin imar planı ile yapılaşmaya açılması, iniş ve kalkışlarda uçuş güvenliğini, yapılaşma ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atacaktır. Ayrıca uzun vadede mevcut havaalanının işlevsiz hale gelmesine neden olacaktır.  Büyük kamu yatırımları olarak ifade edilen yeni havaalanı için alternatif yer arayışına gidilmesi ve maliyetli bu yatırımın yeniden yapılması zorunluluklarına neden olacaktır. Dolayısıyla bu plan kararı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin(MPYY’nin)amaç kısmını oluşturan 1. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi, 3. Bölüm ‘Mânia Planı Sınırları Dâhilindeki Yapılaşma Kuralları’ başlığında;

Madde 6 –

(1) Yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeylerinin pist başlarından itibaren ilk 6.000 metrelik bölümü içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı madde içeren depolama tesisleri veya yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesisleri planlanamaz ve inşa edilemez.

(2) Yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeylerinin pist başlarından itibaren ilk 1.000 metrelik bölümü içerisinde; sağlık, spor, eğitim ve dini tesisler ile insanların toplu halde bulundukları alışveriş merkezi, düğün ve konser salonu, kongre merkezi, otogar veya gar binaları planlanamaz ve inşa edilemez.’ ibareleri yer almaktadır. Bahse konu imar planı bu genelge hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kayyım Sisteminin kanunsuzluklarına dur diyelim.

Yukarıda açıklamaya çalışılan gerekçelerden dolayı; Batman ili Merkez ilçesi Havaalanı ve Çevresini Kapsayan Alanda Uygulama, İlave ve Revizyon İmar Planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Üst Ölçekli Plan Kararları, Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi, genel şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olması nedeniyle bu planın derhal iptali için İdare Mahkemesi nezdinde girişimde bulunacağız. Konu ile ilgili Batman Sivil Toplum örgütlerine, Çevre platformuna ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.

 

Açıklama şöyle devam ediyor:

Batman ili Merkez ilçesi Havaalanı ve Çevresini Kapsayan Alanda yapılan Uygulama, İlave ve Revizyon İmar Planı 09.12.2022 tarih ve 348 sayı numaralı meclis kararı ile onandı. Söz konusu İmar Planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Üst Ölçekli Plan Kararları, Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi, genel şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olarak yapıldı. Bütün bu aykırılıklara rağmen böyle bir planlamanın yapılması bu kente karşı bir düşmanlık duygusu ile veya birilerine büyük rantlar sağlama karşılığında bireysel kazanımlar karşılığında ancak yapıla bilinir.

Söz konusu plan nesnel teknik gerekçelere dayanmamaktadır. Uygun kurum görüşlerini barındırmadığı, arazi kullanım kararlarının eşitlikçi bakış açısından ve dengeli dağılımından yoksun olduğu, sürdürülebilir sağlıklı bir çevreyi yaratamayacağı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleteceği, ulaşım bağlantılarının yetersiz ve hatalı olmasına rağmen ne yazık ki atanmış kayyımın atanmış encümenleri tarafından kabul edildi.

Eşitsizlik üzerine kurgulanmış haksız kazanç ve mağduriyetlere sebep olan bir plandır

Planda aynı bölgedeki aynı fonksiyonlara farklı yapılaşma koşulları kararı getirildiği gözlemlenmektedir. Birbirine komşu olmasına rağmen bazı ticaret alanları Emsal=1.60 Taksmax=0.50 A-5 kat bazıları Emsal=1.20 Taksmax=0.30 A-5 kattır. Bazı konut alanları Emsal=2.00 A-8 kat bazıları ise Emsal=1.20 Taksmax=0.30 Yençok=15.50 metredir. Buna benzer şekilde onlarca örneği barındıran imar planında, daha önce imara açılmamış, hâlihazırda henüz yapılaşmamış ve aynı uygulamaya tabii olan bu alanların farklı yapılaşma koşullarına sahip olması imar planlarının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Revizyon imar planı açıklama raporunda belirtilen DOP kesintisi tablosu açıklayıcı ve bütüncül olmamıştır. Gültepe Mahallesinde bulunan 3770 ada 44 ve 45 nolu parsellerin plan onama sınırı içerisinde kalması fakat 18 uygulama sınırı dışında tutulması dikkat çekmektedir. 44 ve 45 nolu parseller önceden imar görmüş olmasına rağmen DOP Kesintisi görmemiştir. Plan onama sınırı içerisinde mevcut DOP kesintisinin bu parseller içinde uygulamaması dikkat çekicidir. Neyin Karşılığında göz göre göre kanun ihlal edilerek DOP kesintisi uygulanmadı.

Ayrıca planlamaya konu olan söz konusu yapı adasının ada kenar çizgileri plan bütünlüğünü bozmakta olup ada kenar çizgileri neden kırdırılmadı. Adanın ortasından bir yol açılarak, doğu ve batı yönündeki 12 metrelik yolların devamlılığı ve bütünlüğü neden sağlanmadı.

İmar planının bütününde yol kademelenmesinin, devamlılığının, sürekliliğinin olmadığı, bazı yolların birbirini karşılamadığı, birden fazla bölgede hatalı yol tasarımlarının yapılmış olması gözden kaçan masumane bir planlama olarak görebilir miyiz?

Kayyım Sisteminin kanunsuzluklarına dur diyoruz.

Yukarıda ki gerekçelerden dolayı; Batman ili Merkez ilçesi Havaalanı ve Çevresini Kapsayan Alanda Uygulama, İlave ve Revizyon İmar Planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Üst Ölçekli Plan Kararları, Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi, genel şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olması nedeniyle bu planın derhal iptali için İdare Mahkemesi nezdinde girişimde bulunuyoruz. Konu ile ilgili Batman Sivil Toplum örgütlerine, Çevre platformuna ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.

Yorumlar kapalı.Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Batman Burada ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!